Tämä seloste on laajennettu rekisteriseloste, missä kuvataan samalla 25.5.2018 voimaanastuvan GDPR asetuksen mukaiset tietosuojaselostevaatimukset.

Laatimispäivä 24.05.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Liveto Group Oy
Käyntiosoite: Nisulankatu 78, 40720, Jyväskylä Puh. 029-1800280
Y-tunnus: 2647803-7
(jäljempänä ”me” tai ”Yritys”)

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Antti Korhonen
asiakaspalvelu@liveto.fi

 

3. Tietosuojavastaava

 

Antti Korhonen

asiakaspalvelu@liveto.fi

4. Rekisterin nimi

ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄREKISTERI

 

5. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

-tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen,

-sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,

-asiakassuhteemme ja/tai jäsenyyssuhteen hoitaminen ja kehittäminen

-yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestäminen.

 

6. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

-rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, asiakasnumero, sukunimi*, etunimi*, postiosoite*, postinumero*, postitoimipaikka*, puhelinnumero, matkapuhelinnumero*, sähköpostiosoite*, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot;

-yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus* ja yhteyshenkilöiden nimet* sekä yhteystiedot* ja

-asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista ja

-yrityksen ja asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapahtumaosallistumisesta, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen  antaminen on edellytys asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

7. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, väestörekisteristä, viranomaisilta, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

8. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

9. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

10. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli sinulla on pääsy itselläsi tietoihisi, voit muokata tietojaan itse. Mikäli käsittely perustuu suosumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Siltä osin kun olet itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

11. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

 

 

 

 

 

In English:

Privacy Policy / Privacy Statement

 

This leaflet is an extended Privacy Statement, which describes the privacy policy requirements under the GDPR Regulation, which will take effect on May 25, 2018.

 

Date created 24.05.2018

Privacy Policy according to section 10 of the Personal Data Act (523/1999).

1. Data controller

Liveto Group Oy, Adress: Nisulankatu 78, 40720, Jyväskylä, Finland

Phone. +35829-1800280

Y-tunnus: 2647803-7

Registers contact person: Antti Korhonen, asiakaspalvelu@liveto.fi,  +35829-1800280

Data Protection Officer (DPO): Antti Korhonen, asiakaspalvelu@liveto.fi,  +35829-1800280

 

2. Contact persons

Registers contact person: Antti Korhonen, asiakaspalvelu@liveto.fi,  +35829-1800280

Data Protection Officer (DPO): Antti Korhonen, asiakaspalvelu@liveto.fi,  +35829-1800280

 

3. Name of the register

Liveto Group Ltd’s customer- user and marketing register

 

4. Basis for the register

Personal data are processed with the consent or assignment of the data subject or on the basis of a customer or membership relationship.

 

5. Use of the register

The personal data of the data subject are processed for the maintenance, management and development of Liveto’s customer and / or membership relationships, for the design, analysis, statistics, service and product production, provision, development, monitoring and control of abuses and for marketing, market research and marketing of Liveto and its affiliates and their partners. and marketing competitions.

 

6. REGISTERED INFORMATION AND PERSONAL DATA SETS

The categories of persons whose data can be processed are the contact person of the controller, the persons involved in the controller, the users of the Liveto service, the participants in the Liveto event, or the marketing authorization.

The register may, inter alia, deal with the information necessary for the purpose of the register contained in the following categories of data:

 

(a) basic information on the transaction entity’s client or event community, such as name and contact details (address, e-mail address, telephone number) and contact name and contact details;

(b) information relating to the customer relationship between the controller and the data subjects, such as order information, event attendance information, possible direct marketing authorizations and prohibitions, as well as other communication and information related to the service between the parties.

(c) data relating to the data subject, such as forename, surname, address information, contact information, date of birth, position, employer, sex, mother tongue, username and password, information obtained through the use of the application and the various functions contained therein, related to the use of the Liveto service or its ancillary service maintained by the controller; such as location information and information provided by the user in the application.

(d) Registered transaction and transaction information on the Website of the Controller on various websites, information on behavior on websites, and other relevant grouping information, participation in events, information entered into events, contact with customer service, and contact with other Liveto employees and services, as well as information related to subscription of the Newsletter.

(e) the first and last name of the data subject registered for the controller event and any contact details and information given to the event. Registration or purchase information entered by the registered self may include, for example, the following information: email, phone number, address, date of birth, allergy information, passport number or personal ID.

6. Register information sources

Customer Information, Customer Information System and Billing Database, Web Site, Blog and Newsletter Usage and Dealer Information, Customer Relationship Management and Customer Service System Information, Mobile Application and Liveto Service Usage Data, Partners, and Companies and Authorities Providing Personal Information Services.

7. Date extradite

Liveto acts as an intermediary for services on behalf of the event organizer. The information is provided to the organizer of the event in question at any given time. Liveto can also provide information for direct marketing purposes. The data subject may deny the use and disclosure of his / her data for direct marketing. Due to the technical implementation of data processing, some of the information may be physically located on the servers of subcontractors outside Liveto, which are processed through a technical connection. Data will not be transferred outside the European Union or the European Economic Area, such as the United States, unless it is necessary for the technical implementation of the service. In such cases, sufficient information security and registry processing are provided by EU-U.S. – Using the Privacy Shield, or by contract, using model clauses approved by the EU Commission.

8. Register protection

The data is collected in common databases of the service, which are protected by firewalls, passwords and other technical means. Databases are located in locked and guarded spaces and access to the data is restricted to certain predefined persons.

9. Right to check and edit information

Pursuant to section 26 of the Personal Data Act, the data subject has the right to verify which information concerning him / her has been stored in the personal register. The request for verification must be sent in writing and signed by:

Liveto Group Oy, Antti Korhonen, Nisulankatu 78, 40720, Jyväskylä

An inspection request may also be presented personally at the address mentioned above.